Ketem Tanıtım

KETEM

KETEM NEDİR?

(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)
KETEM
ler "Erken teşhis hayat kurtarır!" prensibiyle yola çıkarak meme, serviks (rahimağzı) ile ilgili tarama programları yürütmektedir.

2008 yılı sonu itibari ile yurdumuzun 81 ilinde toplam 84 KETEM kurulmuş ve ilimizde KETEM Tokat Devlet Hastanesi ek binasında (Eski SSK Hastanesi) bünyesinde açılmış olup faaliyetlerine devam etmektedirler. Merkezimizde kanserden korunma ve tarama yöntemleri hakkında eğitim verilmiş olan doktor, hemşire, ebe, röntgen teknisyeni ve tıbbi teknologlar görevlendirilmiştir. Bu özel konuya gönül vermiş olan personelimiz, aynı zamanda kişilerarası iletişim ve sağlık eğitmenliği konularında da eğitilmiştir.
Serviks ve meme kanserleri için yürütülen taramalar çeşitli yöntemlerle (mektup, telefon..) kadınlarımızın davet edilerek gerekli muayene ve testlerin yapılması şeklinde devam etmektedir.

Tarama kapsamında yürütülen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.

Kanser Taraması Nedir?

Kanser taraması, kanseri, tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde yakalamak için test ve muayene yapılmasıdır. Tarama yöntemleri hastalığın başlaması ile hastalığın görünür bir belirti verdiği ana kadar olan süreçte uygulanır.
Her kanser türü için etkin bir tarama yöntemi maalesef bulunmamaktadır.
Ülkemizde kanser tarama hizmetleri etkinliği tüm dünyaca kabul edilmiş yöntemlerle, etkin olduğu kanser türlerine yönelik sürdürülmektedir.

KETEMlerde yürütülen kanser tarama hizmetleri aşağıdaki gibidir:

  • Serviks (rahimağzı) kanseri taraması için 20 – 65 yaş aralığındaki kadınlar, 5 yılda bir kez pap smear testi (rahim ağzından sürüntü) yapılarak taranmaktadır.
  • Meme kanseri taraması için 50 - 69 yaş aralığındaki kadınlar iki yılda bir mamografi filmi çekilerek ve hekim tarafından muayene edilerek taranmaktadır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI:

Merkez birinci basamak tüm sağlık çalışanları için kanser konusunda korunma ve erken tanı öncelikli olmak üzere eğitim çalışmalarını İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, üniversiteler, ilgili kurum kuruluşlardan uzmanlar ile ortaklaşa uygular ve sağlık personelinin kanser konusundaki bilgilerinin güncellenmesini ve sürdürülmesini sağlar.

HALK EĞİTİM ÇALIŞMALARI:

Kanser konusunda halkın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi kanserden korunma ve erken tanı amacıyla eğitimler düzenler.

ULUSAL KANSER TARAMA PROGRAMLARINDAN

Hangi Kanser Tarama Programına dâhil olmalıyım?

20 -35 yaş aralığında Bayanlar;

Meme Kanseri için her ay adet tarihlerinden 7 gün sonra veya her ayın belirli bir günü periyodik olarak Kendi Kendine Meme Muayenesi yapmalıdırlar. Yılda bir hekim tarafından meme muayenesi yaptırmalıdırlar.

35 -49 yaş aralığında Bayanlar;

Meme Kanseri için her ay adet tarihlerinden 7 gün sonra veya her ayın belirli bir günü periyodik olarak Kendi Kendine Meme Muayenesi yapmalıdırlar. Yılda bir hekim tarafından meme muayenesi yaptırmalıdırlar.
Serviks ( Rahim Ağzı ) kanseri için serviks smear testi yaptırmalı ve 5 yılda bir bu testi tekrar ettirmelidirler.


50- 65 yaş aralığında Bayanlar;

Meme Kanseri her ayın belirli bir günü periyodik olarak Kendi Kendine Meme Muayenesi yapmalıdırlar. Yılda bir hekim tarafından meme muayenesi yaptırmalıdırlar. 2 yılda bir mamografi çektirmelidirler.

Serviks ( Rahim Ağzı ) kanseri için serviks smear testi yaptırmalı ve 5 yılda bir bu testi tekrar ettirmelidirler. Bu yaş aralığında son iki smear testi negatif çıkan bayanlar serviks kanseri tarama programından çıkartılırlar.

65-70 yaş aralığında Bayanlar;

Meme Kanseri her ayın belirli bir günü periyodik olarak Kendi Kendine Meme Muayenesi yapmalıdırlar. 2 yılda bir hekim tarafından meme muayenesi yaptırmalıdırlar. 2 yılda bir mamografi çektirmelidirler.

ULUSAL KANSER TARAMA STANDARTLARI

 

20 Yaş

25 Yaş

30 Yaş

40 Yaş

45 yaş

50 Yaş

55 Yaş

60 Yaş

65 Yaş

70 Yaş

MEME KANSERİ TARAMASI

Ayda 1 KKMM
ve
yılda 1 hekim muayenesi

Ayda 1 KKMM
ve
yılda 1 hekim muayenesi

Ayda 1 KKMM
ve
yılda 1 hekim muayenesi

Ayda 1 KKMM
ve
yılda 1 hekim muayenesi

Ayda 1 KKMM
ve
yılda 1 hekim muayenesi

Ayda 1 KKMM
ve
yılda 1 hekim muayenesi

2 yılda 1 mamografi çekimi

2 yılda 1 mamografi çekimi

2 yılda 1 mamografi çekimi

2 yılda 1 mamografi çekimi

SERVİKS KANSERİ TARAMASI

     

5 yılda 1 Smear testi

5 yılda 1 Smear testi

5 yılda 1 Smear testi

5 yılda 1 Smear testi

5 yılda 1 Smear testi

5 yılda 1 Smear testi
(Son 2 testi negatif çıkan programdan çıkarılır)

 

KOLOREKTAL KANSERİ TARAMASI

(KADIN-ERKEK)

           

2 yılda 1 gaitada gizli kan testi

2 yılda 1 gaitada gizli kan testi

2 yılda 1 gaitada gizli kan testi

2 yılda 1 gaitada gizli kan testi
(Son 2 testi negatif çıkan programdan çıkarılır