Haberler

Covid Takip Merkezi

Covit Takip Merkezi


covittakipmerkezitokat.jpg

Covid Takip Merkezimizde  Covid-19 enfeksiyonunu orta-ağır düzeyde geçirmiş hastalarda hastalığın uzun dönem etkilerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının erken tespitine yönelik muayene ve tetkikler yapılmaktadır. Hastalar hastalık sonrası yaklaşık 2 yıl boyunca aralıklı olarak takip edilmektedir.

Merkezimiz tamamen gönüllülük esası ile hizmet vermektedir. Covid-19 hastalığını servis veya yoğun bakımda yatarak atlatan hastalara hastanemizde taburculuk esnasında randevu oluşturulacaktır. Bununla birlikte daha önceden yatarak tedavi almış hastalara da telefon ile aranarak randevu oluşturulmaktadır. Ayaktan ve randevusuz başvuran hastalara belirtilen şartlara haiz olması durumunda merkezimizde randevu oluşturulmaktadır

Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılmaktadır. Böylece covid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilmekte ve olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmaların da yürütüleceği merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak istatistiki verilerde elde edilmektedir.

Merkezlerdeki işlemler ücretsiz yapılmaktadır.

 

15 Temmuz 2023