Hizmet Verilen Branşlar

Evde Sağlık Hizmetleri

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

          Evde Sağlık Hizmeti, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastalara, ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanması Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerimizce yapılır. Tokat Devlet Hastanesi  Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak     27.10.2010 tarihinden itibaren hastalarımıza bu hizmeti  vermekteyiz.
Evde sağlık hizmetlerinde amacımız, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. 

EVDE SAĞLIK HİZMETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta veya hasta yakınları 444 3 833 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Ulusal Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabilmektedir. Hastanın T.C. kimlik numarası, adresi ve hastalıkları gibi kişisel bilgileri verilerek evde sağlık hizmetleri sistemine dahil olunur..Hasta veya hasta yakını aranarak randevu oluşturulur. Hastanız evinde ziyaret edilerek  değerlendirilir ve sunulacak hizmet belirlenir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

          Evde Sağlık Hizmetlerinden kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan yatalak hastalar yararlanabilmektedir. Yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olan hastalar Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Bu konuya ilişkin değerlendirme ekiplerimiz tarafından yapılır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?

- Daha önce ilgili dal uzmanı tabiplerce konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,
- Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,
- Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi,
- Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
- Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonun sağlanması, verilen hizmetler arasındadır.

Evde sağlık hizmeti randevu sistemiyle sunulur.
Evde sağlık hizmeti alan hastalarda yeni oluşan acil durumlar evde sağlık hizmetlerinin kapsamında değildir. Acil sağlık hizmetine gereksinim duyan evde sağlık hastasının, 112 acil hizmetlerine ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvurmaları önerilir.

PHOTO-2023-10-23-11-48-15.jpg

PHOTO-2023-10-23-11-48-15-1.jpg

      

PHOTO-2023-10-23-11-48-15-8.jpg

PHOTO-2023-10-23-11-48-15-9.jpg

PHOTO-2023-10-23-11-48-15-10.jpg

PHOTO-2023-10-23-11-48-15-11.jpg

 

PHOTO-2023-10-23-11-49-34.jpg

 

07 Kasım 2023