Kalite

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

1. Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda,   Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını yerine getirmeyi ve
etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
2. Kurumsal amaçlarımız doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflerimize
uygun faaliyetler yürütmeyi,
3. İşleyiş süreçlerimizde hasta, çalışan ve tesis güvenliğini önceleyen kalite hedeflerini oluşturmayı ve düzenli olarak gözden geçirmeyi, 4. Sürekli iyileştirmenin esas alındığı  hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı
taahhüt ediyoruz.

01 Şubat 2022