Kalite

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri:

- SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
- Öz değerlendirmeleri yönetmek
- İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
- Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
- Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik  çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket  sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek
- SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
- SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılma

01 Şubat 2022