Özellikli Hizmetler

Kalp Merkezi

Koroner Anjiografi Ünitesi

Hastanemiz bünyesinde faaliyet gösteren Koroner Angiografi Ünitemiz 21/12/2016 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.2017 yılı içerisinde 1900 hasta hizmetlerimizden faydalanmıştır.2018 yılı mayıs ayı itibari ile de 900 hasta ünitemizden faydalanmıştır.Ünitemizde Koroner angiografi işleminin yanı sıra Koroner Angioplasti (stent, balon)kalıcı ve geçici pace işlemleri başarı ile yapılmaktadır.Koroner Angio işlemi medikal takip kararı verilen hastaların ünitemizde bulunan 3 er kişilik bayan ve bay gözlem odalarında hastalarımızın mobilizasyonu sağlandıktan sonra taburculuk işlemleri ünitemizden gerçekleştirilmektedir. Koroner angiografi ünitemiz 5 (beş) Kardiyoloji Uzmanı, 6 (altı) Katater Hemşiresi, l (bir) gözlem Hemşiresi, 3 (üç) radyoloji teknisyeni,l (bir) tıbbi sekreter, l (bir) taşıma personeli ve l (bir) temizlik personeli ile mesai saatleri dışında da icapçı katater ekibi ile 24 saat hizmet vermektedir.

tdh-kalp-mer-01.JPG
tdh-kalp-mer-02.JPG
tdh-kalp-mer-03.JPG
tdh-kalp-mer-04.JPG
tdh-kalp-mer-05.JPG
tdh-kalp-mer-06.JPG
tdh-kalp-mer-07.JPG
tdh-kalp-mer-08.JPG
tdh-kalp-mer-09.JPG
tdh-kalp-mer-10.JPG

13 Ocak 2022