Duyurular

TALASEMİ TANI ve İZLEM REHBERİ

TALASEMİ TANI ve İZLEM REHBERİ
Bakanlığımız tarafından talasemili hastaları izleyen hekimlerimize yol gösterici olmak ve hastaların tanı, tedavi ve takiplerinin standart hale getirilmesini sağlayarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan
“Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi” Bakanlığımız web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TALASEMİ TANI ve İZLEM REHBERİ --->Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi-- .pdf

08 Şubat 2023